Privacy beleid Hostingwalk

Wet bescherming persoonsgegevens

Hostingwalk respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Verwerking van uw gegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Wbp geeft de burger bepaalde rechten, zoals het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt.

Gebruik van uw gegevens

- Het bedrijf gebruikt de verzamelde gebruiker informatie voornamelijk om de dienst op verzoek van de gebruiker. - De informatie kan ook worden gebruikt door Hostingwalk voor het verzenden van e-mails van belangrijke veranderingen of technische problemen. - Klanten kunnen via instellingen op mijn Hostingwalk zich uitschrijven voor marketing(reclame) e-mails.. - Op basis van de verzamelde gegevens van het bedrijf aan de verbetering van de reclame , website lay-out en om de algehele ervaring te verbeteren. - De informatie kan ook worden gebruikt voor het oplossen van eigendom en andere geschillen en handhaving overeenkomsten tussen de Hostingwalk en de Gebruiker

Gedeeld met derden

- Hostingwalk mag de persoonlijke informatie van gebruikers aan haar zakelijke partners of andere derden samen met wie de onderneming levert haar diensten delen. - Bijvoorbeeld: de Creditcard gegevens van de gebruiker kan worden verstrekt aan de kaart uitgevende bank, of een andere partnerships entiteit. - Gebruikers persoonlijke en zakelijke informatie kan worden verstrekt om het SSL-certificaat te kunnen leveren. - Het gebruik van de gegevens die door Hostingwalk aan deze samenwerking dienstverleners wordt beheerst door hun eigen Privacy Beleid.

Wij beschermen uw privacy

- Hostingwalk neemt een zero tolerance houding tegen het verzenden van ongevraagde e-mail. - Wij controleren dagelijks onze systemen en monitoren al onze servers zodat uw gegevens veilig opgeslagen zijn en blijven. - Inloggen gebeurd via een beveiligde HTTPS verbinding al uw dataoverdracht van u naar Hostingwalk is dus versleuteld.